Giáo Án Từ Ấy Lớp 11 Đầy Đủ Nhất

Cập nhật những thông tin chi tiết về Giáo Án Từ Ấy Lớp 11 Tác Giả Tố Hữu Đầy Đủ Nhất mới nhất hiện nay. Hy vọng rằng nội dung của bài viết sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thường xuyên cập nhật mới các nội dung để bạn có thể nhận được các thông tin ấy chính xác và nhanh chóng nhất. Cho đến nay, bài viết này đã đạt được mức 5,643 lượt xem.

giáo án từ ấy
Giáo án Từ ấy giúp cho học sinh thấy rõ được niềm vui sướng và sự say mê mãnh liệt của tác giả Tố Hữu trong buổi đầu tiên gặp gỡ lý tưởng cộng sản.

Mục tiêu bài học của Giáo án Từ ấy

Kiến thức:

1. Môn Ngữ văn: Giúp cho HS có được sự khắc sâu và nâng cao nội dung của các bài học như:

 • Thấy rõ được niềm vui sướng và sự say mê mãnh liệt của tác giả Tố Hữu trong buổi đầu tiên gặp gỡ lý tưởng cộng sản và tác dụng kì diệu khác của lí tưởng cộng sản đối với cuộc đời nhà thơ này. Hiểu rõ được sự vận động của những yếu tố ở trong thơ trữ tình: tứ thơ, hình ảnh, ngôn ngữ và nhịp điệu,… trong việc làm nổi bật lên tâm trạng của cái tôi trong nhà thơ.
 • Nghệ thuật diễn tả rất tâm trạng.
 • Tích hợp với bài thơ: Khi con tu hú (đã từng học ở THCS).
 • Tích hợp với phần Tiếng Việt (Biện pháp tu từ, Nghĩa của từ và Luật thơ), Làm văn (thao tác lập luận so sánh và phân tích…)
giáo án từ ấy
Giáo viên cùng học sinh tìm hiểu về xuất xứ và hoàn cảnh sác tác bài thơ Từ Ấy

2. Môn Lịch sử: HS có được sự khắc sâu và nâng cao hơn nội dung bài học như: Việt Nam từ những năm 1930 đến năm 1945 (Lịch sử lớp 12); hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu cái hoàn cảnh ra đời của tập thơ Từ ấy.

3. Môn Địa lí: HS có được sự khắc sâu, nâng cao hơn nội dung tìm hiểu về địa lý của địa phương (quê hương xứ Huế của tác giả Tố Hữu)

4. Môn GDCD: HS có được sự khắc sâu, nâng cao hơn nội dung của những bài học như là Công dân với cộng đồng, Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… [Chương trình GDCD lớp 10]

5. HS sẽ có được kiến thức tổng hợp hơn về văn hóa và xã hội… ngày nay.

Kĩ năng:

 • Rèn luyện kĩ năng đọc – hiểu các văn bản thơ trữ tình.Phân tích thơ trữ tình theo đặc trưng của thể loại.
 • Giúp các em rèn luyện thành thạo được khả năng tư duy, nhận nhiệm vụ, thu thập thông tin, phân tích các kênh hình, xử lý các thông tin và liên hệ thực tế.
 • Xử lý các tình huống ở trong tác phẩm gắn liền với thực tế đời sống của bản thân và địa phương. Từ đó rút ra cách xử lý tình huống theo chiều hướng tích cực nhất có thể.

Thái độ:

 • Nhận thức vai trò của Đảng;
 • Sống có lý tưởng sự hoài bão phấn đấu để có thể đạt được cái lý tưởng ấy, bồi dưỡng thêm lòng yêu nước nhiệt huyết của cách mạng và có trách nhiệm trong việc xây dựng đất nước;
 • Ý thức về trách nhiệm của các công dân đối với cộng đồng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ cho Tổ quốc…

Những năng lực trong tiết học mà học sinh cần phát triển:

 • HS có được năng lực tự học và tự nghiên cứu các vấn đề có tính liên môn chưa từng được biên soạn thành bài học ở trong sách giáo khoa.
 • Có được năng lực tìm hiểu những hình ảnh tiêu biểu và trình bày 1 phút về bài thơ.
 • Có được năng lực về ngôn ngữ; năng lực cảm thụ được thẩm mỹ; năng lực sáng tạo.
 • Có được năng lực trình bày suy nghĩ và cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của từng văn bản.
 • Có được năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh ở trong học tập và thực tiễn của cuộc sống.

Tiến trình tổ chức bài học của giáo án Từ Ấy

Hoạt động của Thầy và trò

Chuẩn các kiến thức kĩ năng cần đạt và năng lực cần phát triển

 • Nhận thức được nhiệm vụ cần giải quyết ở trong bài học.
 • Tập trung cao và hợp tác thật tốt để có thể giải quyết nhiệm vụ.
 • Có thái độ tích cực và học sinh cần hứng thú.

Hình thành kiến thức cho học sinh từ giáo án Từ Ấy

* Thao tác 1: Hướng dẫn cho HS có thể tìm hiểu chung về tác giả và cả tác phẩm

 • GV hỏi: Hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác bài thơ này ?
 • Học sinh trả lời câu hỏi của giái viên dựa theo sách giáo khoa.
giáo án từ ấy
Trích đoạn bài thơ Từ Ấy của tác giả Tố Hữu

*GV Tích hợp thêm kiến thức Lịch sử ở Việt Nam từ 1930-1945, kiến thức Địa lý ở địa phương ( Huế) hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời bài thơ.