Hướng dẫn soạn bài Danh từ – Ngữ Văn lớp 6 (học kỳ 1)

Trong việc soạn bài môn Ngữ văn lớp 6 học kì 1: Soạn bài danh từ được chúng tôi sưu tầm và giới thiệu cho các em học sinh để tham khảo và hiểu rõ hơn về những khái niệm và đặc điểm của danh từ, như vậy các loại danh từ thường gặp trong văn bản này sẽ giúp cho các em học tốt môn Ngữ văn lớp 6 để chuẩn bị cho các bài giảng sắp tới đây của mình.

soạn bài Danh từ
Hướng dẫn soạn bài Danh từ

Đặc điểm của danh từ

Câu 1. Hãy xác định các danh từ trong cụm danh từ được in đậm dưới đây:

Nhà vua sẽ ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực và ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy phải đẻ thành chín con…

(Em bé thông minh)

Trả lời

Như vậy danh từ trong cụm từ in đậm là: Con trâu.

Câu 2. Hãy xung quanh lại những danh từ trong cụm danh từ đã nói trên sẽ có những từ nào?

Gợi ý:

Vậy là Trong các cụm danh từ đã nêu trên, sẽ đứng trước các danh từ trong trung tâm là từ “ba” nên (một số từ, có tác dụng chỉ về số lượng), thì nó sẽ đứng sau danh từ trong trung tâm là từ “ấy” cho nên (phụ từ chỉ định, nó sẽ có tác dụng là giúp chúng ta xác định lại rõ sự vật và hiện tượng được gọi tên).

Câu 3. Hãy tìm những danh từ khác có trong câu đã dẫn

Gợi ý: Bạn có thể tìm và sắp xếp lại các danh từ theo nhóm về chỉ người và chỉ vật.

 • Ta có các danh từ chỉ về người như: Là vua.
 • Còn những danh từ chỉ về vật đó là: làng, thúng, con, gạo, trâu.

Câu 4. Những danh từ để biểu thị những gì?

Trong từ những sẽ có các ví dụ như trên và có thể rút ra kết luận, vậy danh từ là những từ thường dùng để chỉ về người, chỉ về vật và những hiện tượng trong khái niệm,…

Câu 5. Hãy đặt câu với những danh từ vừa tìm được.

Ví dụ:

 • Nhà vua đã trực tiếp ban thưởng cho những tướng lĩnh có công.
 • Có những ngôi làng nằm sát mép bờ sông.
 • Nhà em được bà ngoại vừa cho  một thúng gạo.
 • Trong gạo nếp thổi xôi sẽ rất dẻo và thơm.

Ghi nhớ 

 • Trong danh từ là những từ chỉ về người, vật, hiện tượng và khái niệm,
 • Nên danh từ chỉ có thể kết hợp với những từ chỉ có số lượng ở phía trước,là gồm có các từ này, ấy, đó, còn ở phía sau và một số từ ngữ khác thì để lập thành cụm danh từ.
 • Những chức vụ về điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ. Nên khi làm vị ngữ, thì danh từ cần có từ là đứng trước.
soạn bài Danh từ
Học sinh tham khảo soạn bài Danh từ

Các danh từ chỉ về đơn vị và danh từ chỉ về sự vật

Trong các câu hỏi

Câu 1: Như vậy nghĩa của các danh từ in đậm dưới đây sẽ có gì khác so với các danh từ đứng sau?

 • ba con trâu
 • một viên quan
 • ba thúng gạo
 • sáu tạ thóc.

Trả lời: Trong các danh từ in đậm thì nó sẽ chỉ về đơn vị để tính người và vật. Rồi còn các danh từ đứng sau là (trâu, quan, gạo, thóc) chỉ sự vật.

Câu 2: Hãy thử thay thế các danh từ đã in đậm đó bằng những từ khác rồi rút ra nhận xét: Những trường hợp nào đơn vị tính đếm, đo lường về thay đổi? Còn trường hợp nào đơn vị tính đếm đo lường không thay đổi? Vì sao?

Trả lời: Cho nên khi thay một từ chỉ đơn vị quy ước bằng một từ khác thì (ví dụ: thay thúng bằng rá, thay tạ bằng cân) thì những đơn vị tính đếm và đo lường sẽ bị thay đổi theo. Còn khi thay một từ chỉ đơn vị tự nhiên thì (ví dụ: thay con bằng chú, thay viền bằng ông), như vậy trong đơn vị tính đếm, sẽ đo lường không hề thay đổi.

Ghi nhớ

Những danh từ trong tiếng Việt sẽ được chia thành hai loại lớn đó là danh từ chỉ về đơn vị và danh từ chỉ sự vật. Cho nên trong danh từ chỉ đơn vị sẽ nêu tên về đơn vị dùng để tính đếm và đo lường sự vật. Còn danh từ chỉ về sự vật sẽ nêu tên từng loại hoặc từng cá thể về người, vật, hiện tượng và khái niệm, …

Nên danh từ chỉ đơn vị gồm có hai nhóm là:

 • Danh từ được chỉ về đơn vị tự nhiên (còn gọi là loại từ);
 • Danh từ được chỉ về đơn vị quy ước. Cụ thể là:
  • Đó là danh từ chỉ về đơn vị chính xác;
  • Và danh từ chỉ về đơn vị ước chừng.
soạn bài Danh từ
Học sinh cần ghi nhớ nội dung về bài học Danh từ

Tóm tắt nội dung soạn bài danh từ

Trong danh từ là những từ chỉ về người, vật, hiện tượng, khái niệm…

Còn danh từ chỉ có thể kết hợp với từ chỉ về số lượng ở phía trước, gồm có các từ này, ấy, đó… Còn ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm danh từ.

Những chức vụ điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ. Nên khi làm vị ngữ, thì danh từ chỉ cần có từ là đứng trước.

Vậy danh từ được chia thành hai loại lớn đó là danh từ chỉ về đơn vị hoặc danh từ chỉ về sự vật.

Như vậy danh từ chỉ đơn vị gồm có hai nhóm:

 • Đó là danh từ chỉ đơn vị tự nhiên (loại từ)
 • Danh từ chỉ về đơn vị quy ước. Cụ thể là:
 • Danh từ chỉ về đơn vị chính xác
 • Và danh từ chỉ về đơn vị ước chừng

Hi vọng qua bài chia sẻ hướng dẫn soạn bài danh từ sẽ có thể giúp ích cho các em học sinh thuận lợi hơn trong việc học tập. Chúc các em học tập thật giỏi.