Tìm hiểu về chi tiết về nhân vật lịch sử Trình Giảo Kim là ai?

Chân dung được vẽ trên Lăng Yên Các về một vị công thần, một đại tướng của thời nhà Đường. Ông đã được xếp vị thứ 19 trong số 24 công thần. Nhân vật đó là ai? Có phải là Trình Giảo Kim? Vậy Trình Giảo Kim là ai? Cùng tìm hiểu dưới đây!

Thân thế của Trình Giảo Kim

Là người Tế Châu, Trình Giảo Kim xuất thân trong một dòng tộc võ tướng . Cụ cố của ông là Trình Hưng, làm Tư mã Duyện Châu thời Bắc Tề, Ông nội là Trình Triết, làm Tư mã Tấn Châu thời Bắc Tề và Cha ông là Trình Lâu, cũng nối nghiệp làm quan võ và sau đó cũng được truy tặng hàm Thứ sử Doanh Châu.

Xuất thân trong dòng tộc võ tướng nên Trình Giảo Kim ngay từ nhỏ đã rất giỏi võ nghệ, cưỡi ngựa và sử dụng mã sóc làm vũ khí (một loại giáo dài). Ông rất nổi tiếng với khí chất dũng mãnh, kiên cường.

Trình Giảo Kim là ai
Chân dung Trình Giảo Kim

Phản Tùy

Vào thời Tùy Dạng đế – năm 610, các cuộc bạo loạn thường nổi lên, Trình Giảo Kim thành lập đội vũ trang khoảng 100 người để dẹp loạn và bảo vệ xóm làng. Sau đó ông được Lý Mật trọng dụng và cho gia nhập vào đội quân Ngõa Cương, ông được giữ chức Phiêu kỵ.

Vào năm 618, giữa hai đội quân Lý Mật và Vương Thế Sung tuyên chiến. Trình Giảo Kim cùng với Bùi Hành Nghiễm được Lý Mật phái dẫn quân yểm trợ cho Thiện Hùng Tín nhưng kết cục bị quân của Vương Thế Sung đánh bại. Tuy bị thương khi bị truy kích, nhưng Trình Giảo Kim vẫn đánh bại quân địch và trốn thoát. Nhưng sau đó Trình Giảo Kim lại được Vương Thế Sung thu nhận và phong làm tướng quân, ông được đối đãi rất hậu hĩnh.

Sau một năm (năm 619), với cớ là Vương Thế Sung là người gian trá, Trình Giảo Kim cùng với một số các tướng thần như: Ngưu Tiến Đạt, Tần Thúc Bảo, Ngô Hắc Thát,… bỏ về lại với nhà Đường.

Khi về lại nhà Đường, Trình Giảo Kim được phong giữ chức Tả tam thống quân ở phủ Tần vương. Kể từ đó, ông cùng với Tần vương Lý Thế Dân, lần lượt đánh bại các thế lực như: Tống Kim Cương, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung… với nhiều công trạng được lập nên, ông được nhà Đường phong làm Túc quốc công.

Trình Giảo Kim Phò trợ Tần vương lên ngôi

Vào năm 624, khi hai anh em nhà họ Lý là: Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân lên tranh ngôi vị. Trình Giảo Kim bị Đường Cao Tổ đổi đi làm Thứ sử Khang Châu, do ông bị phe cánh của Lý Kiến Thành tác động. 

Tuy nhiên, khi Sự biến Huyền Vũ môn xảy ra, ông cũng có tham dự vì ông vẫn trung thành đối với Tần vương. Sau đó ông được bái làm Thái tử Hữu vệ soái, và đổi làm Hữu vũ vệ Đại tướng quân, và được phong ăn lộc của 700 hộ dân. 

Trình Giảo Kim là ai
Khi Lý Thế Dân lên ngôi, Trình Giảo Kim được phong làm Đô đốc Lư Châu, sau đó được cải tước Lỗ quốc công rồi thụ Phổ Châu Thứ sử.

Trình Giảo Kim làm quan triều Cao tông

Vào đời Đường Cao tông, Trình Giảo Kim được đổi thành Tả vệ Đại tướng quân. Trong khoảng 2 năm, từ năm 655 đến năm 657, Trình Giảo Kim nhận chức Hành quân tổng quản, điều quân xuất chinh Tây Đột Quyết. 

Trong quá trình hành quân, do quân Đường tàn sát thường dân nên người Đột Quyết rất phẫn nộ và quyết tâm chống cự đến cùng, kết quả là quân Đường bị thất bại. Do đó, khi hồi triều, Trình Giảo Kim đã bị miễn chức. Tuy nhiên, không lâu sau đó ông lại được phục chức làm Thứ sử Kỳ Châu.

Do tuổi đã cao, Trình Giảo Kim dâng thư thỉnh cầu từ quan dưỡng lão và đã được hoàng đế Cao tông phê chuẩn. Năm 665, khi Trình Giảo Kim được 77 tuổi, ông đã lâm bệnh và qua đời. Trình Giảo Kim đã được triều đình nhà Đường truy tặng Phiêu kỵ Đại tướng quân, Ích Châu Đại đô đốc, ban thụy hiệu, ông được mai lo táng ở Chiêu lăng.

Hình ảnh văn hóa của Trình Giảo Kim

Để ghi khắc công lao của các vị công thần, vào năm 643, Vua Đường Thái Tông đã ra lệnh cho họa sĩ Diêm Lập Bản vẽ tranh chân dung của 24 vị công thần khai quốc của nhà Đường và lấy tên là Nhị thập tứ công thần đồ treo tại Lăng Yên các. Trình Giảo Kim được xếp thứ 19 và ở gian ngoài.

Trình Giảo Kim là ai
Trình Giảo Kim đứng ở vị trí đầu tiên trong bức ảnh các công thần nhà Đường

Tác phẩm tái hiện cho độc giả thấy Trình Giảo Kim là một công thần của thời nhà Đường, thân hình vạm vỡ, sử dụng búa lớn (tam bản phủ) làm vũ khí. Tuy nhiên trong tranh vẽ thờ ở Lăng Yên Các thì ông lại là một người có thể trạng trung bình, dùng giáo dài để làm binh khí.